Startsidan Föreningen Fotboll Handboll Bloggen PIF cupen
Meny
- Kalender
- Fotbollsskolan
- Cup-plan
- Sportrehab
- Eldsjälar
- Sponsorer
- Frallor
- Kansli
- Adress och bank
- Medlemsskap Fotboll
- Medlemsskap Handboll
- Föräldrainformation
- Karta
- Klubbshoppen
- s2s
- Siteinfo
- Admin
 
PIF Cupen
 
Sponsor
 
Kim Källström
 
 
 
Årsmte för Partille IF FK
Inlagd/senast uppdaterad: 30 Mar 2016 21:39:48
 
Kallelse och dagordning till årsmöte i Partille IF Fotbollsklubb

Datum och tid: onsdag den 20 april 2016 kl. 19.00
Plats: I klubbstugan


Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk- ning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år samt halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för ett år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 och 2 år;
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1år
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor
 
Nyheter
[210828] Välkommen till vår nya hemsida!
[210715] EM TIPSET AVGJORT!
[210630] Uppdatering EM-Tipset
[210627] Ställningen i EM-tipset
[210525] Nästa ledarmöte tisdagen 8/6
Visa alla nyheter
 
 
 
 
© Partille IF, Pl. 719, 433 31 Partille, kansli@partilleif.com